Obiady- płatność za październik

Obiady- płatność za październik

OBIADY – PAŹDZIERNIK 2022

Wpłaty za obiady należy uiścić w terminie do 08 LISTOPADA 2022r.

NA NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 70 84070003 0019 1258 2000 0006.

Prosimy pamiętać, że wpłata musi być „fizycznie na koncie” najpóźniej ostatniego dnia terminu.

Bardzo istotna jest również skrupulatność w dokonywania płatności – PROSIMY NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT.

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ INFORMACJĘ O PŁATNOŚCI NA DANY MIESIĄC

(np. Jan Kowalski kl. I a, na obiady za październik 2022 r.)

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI, JESTEŚMY GOTOWI UDZIELIĆ PAŃSTWU POTRZEBNYCH INFORMACJI.

Opłaty za obiady w PAŹDZIERNIKU przedstawiają się następująco:

Uczniowie

19 dni żywieniowych x 4,00 zł = 76,00 od dziecka

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi:

19 dni żywieniowych x 4,00 zł (koszty żywienia) + 19 dni żywieniowych x 6,00 zł (koszty przetworzenia) = 190,00 zł

Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki ustawowe.

UWAGA!!!!

Osoby zgłaszające nieobecność dziecka w wiadomości przez e-dziennik otrzymają obliczoną kwotę
do zapłaty w wiadomości, również przez e-dziennik. Prosimy sprawdzać korespondencję elektroniczną!!!