O zmarłych nauczycielach pamiętamy i na ich grobach znicze zapalamy…

O zmarłych nauczycielach pamiętamy i na ich grobach znicze zapalamy…

„Ciszą cmentarną ukołysani,
z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju.
A choć ich życia płomień zgasł,
to myśli o nich są przecież w nas”

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych bliskich zmarłych, znajomych i tych, których znaliśmy „tylko przez chwilę”.
Na ich grobach zapalamy znicze – dowód naszej miłości, przyjaźni i wspomnień.

W środę, 2 listopada, uczniowie klas Va i VIc wraz z p. M. Michalską i p. G. Szymaniak, udali się na cmentarz przy kościele św. Floriana, by uczcić pamięć zmarłych nauczycieli uczących w naszej szkole. Dzieci w nastroju ciszy, spokoju i modlitwy uczciły pamięć zmarłych – ucząc sie szacunku dla tak szczególnego miejsca.

Zapalono znicze na grobach dyrektorów: Kazimierza Łokietka i Jerzego Kieliby oraz Haliny Hellonowej, Barbary Szlachty i Marii Szkudlarek. Nie zapomniano też o zmarłym księdzu kanoniku, Józefie Maciołku.

 

tekst i zdjęcia: M. Michalska