O planowanym bezterminowym strajku 08.04.2019 r.

O planowanym bezterminowym strajku 08.04.2019 r.

W związku z planowanym na dzień 8 kwietnia 2019 roku bezterminowym strajkiem nauczycieli  i pracowników administracji oraz obsługi

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 informuje,

iż w dniach trwania strajku szkoła nie będzie mogła zapewnić  opieki uczniom.

Dlatego  też prosimy Was Rodzice , abyście na czas od 8 kwietnia 2019 r zapewnili opiekę nad swoimi dziećmi .

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie internetowej , Facebooku , e-dzienniku.