Nasze pierwsze wspólne dni!

Nasze pierwsze wspólne dni!

Minęły wakacje a nasi uczniowie z uśmiechem na twarzy wrócili do szkoły. Wszyscy radośni i weseli spędzają czas w swoich klasach i  na boisku, ucząc się i bawiąc. Atmosfera, którą tworzymy przypomina wiersz Hanny Łochockiej pt.”Nasza pani się cieszy”:

Gdy nikt nie spóźnia się do szkoły,
gdy raźnie z teczką każdy spieszy,
gdy każdy grzeczny jest, wesoły
wtedy nasza pani się cieszy.
Gdy widzi czysty ,ładny zeszyt,
gdy ktoś na piątkę odpowiada
wtedy się nasza pani cieszy
i uśmiechnięta jest, i rada.
Gdy przyjaźń, zgoda zapanuje
wśród hałaśliwej szkolnej rzeszy,
gdy nie ma kłótni, dąsów, bójek
wtedy się nasza pani cieszy.
A gdy się cieszy, no to właśnie
tak jakby słońce zaświeciło:
jakoś jest w klasie cieplej, jaśniej,
jakoś serdecznie jest i miło.