Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Byli to żołnierze, którzy po zakończeniu II wojny światowej nadal pozostawali w podziemiu i stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu naszego kraju ZSRR. Za swój opór często płacili oni najwyższą cenę. Liczbę członków i organizacji szacuje się na 120- 180 tysięcy.

Do grona Wyklętych należały również osoby związane z naszą Małą Ojczyzną czyli z Pleszewem i okolicami. Byli to:

Roman Baraniak pseud. „Czechowicz”

Jan Holka pseud. „Wojciechowski” 

Franciszek Sitarz pseud. „Frankowski”

Edward Błaszczak pseud. „Grom”

Jan Kempiński pseud. „Błysk”

Czesław Mocek pseud. „Spirytus”

W tym ważnym dniu Pleszew pamięta o swoich dzielnych synach. O godz. 16.00 nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową i zapalenie zniczy na grobach Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Kaliskiej i na cmentarzu w Kowalewie a o godz. 18.00 w kościele p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. 

Z kolei Ministesrtwo Nauki i Edukacji zachęca do obejrzenia koncertu „Młodzi Niezłomni”. Widowisko to można obejrzeć na FB Ministerstwa https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/ lub e serwisie Youtube