Nagroda II stopnia w konkursie z okazji 85 – lecia SKO

Nagroda II stopnia w konkursie z okazji 85 – lecia SKO

Nadal funkcjonujemy w trudnym dla nas wszystkim czasie, ale są miłe chwile, którymi warto się podzielić:) Otóż dziś dotarła do nas informacja, że otrzymaliśmy nagrodę II stopnia w konkursie zorganizowanym przez PKO BP z okazji 85-lecia SKO!!!

Konkurs trwał od 8 listopada 2019 r. do 10 kwietnia 2020 r.  Jego celem była promocja praktycznej edukacji finansowej w szkołach w ramach programu SKO. Do konkursu zgłosiło się prawie 200 placówek edukacyjnych z całego kraju, a z regionu poznańskiego 41 szkół.

W rywalizacji szkół pod uwagę brane były następujące kryteria:

 a) promocja oszczędzania – liczba uczniów danej szkoły, którzy w okresie trwania konkursu przystąpili do SKO,

b) powszechność oszczędzania – stosunek liczby uczniów posiadających SKO do liczby wszystkich uczniów w danej szkole (uwaga: dotyczy tylko uczniów poniżej 13. r.ż.),

c) suma środków udokumentowanych na specjalnym konkursowym koncie, uzyskanych w trakcie działań podejmowanych w ramach SKO w danej szkole (np. zbiórki, kiermasze).

Nagrody II stopnia przyznano 58 szkołom, w tym 8 szkołom z regionu poznańskiego. Wśród nich znalazła się również nasza placówka! Nagrodą jest robot do programowania, który uatrakcyjni nasze zajęcia.

 

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się do tego, że znaleźliśmy się na liście zwycięzców:)

 

opiekunki SKO:

Marzena Kłakulak-Kucała i Małgorzata Michalska