Na górniczym Śląsku

Na górniczym Śląsku

Czwartego grudnia, w dniu Świętej Barbary, patronki górników, obchodzony jest Dzień Górnika, czyli tradycyjna Barbórka.

Uczniowie klas trzecich realizowali na zajęciach temat „Na górniczym Śląsku”. Zajęcia były bardzo interesujące dzięki naszemu koledze Maćkowi, który przygotował ciekawą prezentację o swoim tacie. Tata Macieja pracuje w Katowicach, w Kopalni Węgla Kamiennego„ Murcki-Staszic”. Jest górnikiem pracującym pod ziemią, bezpośrednio przy wydobyciu węgla. Maciej opowiedział nam o trudnej i mozolnej pracy taty. Zaprezentował album o kopalni, w której pracuje jego tata. Obejrzeliśmy jak wygląda kopalnia na powierzchni, a także pod ziemią i charakterystyczny krajobraz górniczego Śląska. Mogliśmy zobaczyć górników pracujących pod ziemią, ich strój i wyposażenie. Maciek przyniósł niektóre elementy wyposażenia górnika pracującego przy wydobywaniu węgla i w ciekawy sposób o nich opowiedział. Na własne oczy zobaczyliśmy też autentyczny galowy strój górnika-uniform, czyli piękny mundur zdobiony złotymi guzikami. Mundur jest symbolem przynależności do górniczego stanu, wyrazem tradycji i szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej. Duże zainteresowanie wzbudziło czako –  czapka  górnicza z czarnym pióropuszem i godłem górniczym, na które składa się pyrlik (młotek) i żelazko (krótki kilof). Narzędzia te służyły górnikom do rozbijania, urabiania węgla i drążenia szybów.  Dowiedzieliśmy się co oznaczają kolory pióropusza na czapce i że jest on zrobiony z kogucich piór.

Prezentacja Macieja okazała się tak interesująca, że skorzystali z niej również nasi koledzy z klasy IIIb, IIIc i IIId. W zaprezentowaniu wszystkich akcesoriów pomogli Maćkowi koledzy z klasy: Iwo, Adrian i Oscar. Bardzo dziękujemy szczególnie rodzicom Macieja za pomoc w przygotowaniu prezentacji i za udostępnienie prywatnych zbiorów.

To była naprawdę ciekawa lekcja!

Tekst: Jolanta Nowacka, zdjęcia: wychowawczynie klas trzecich