Mistrz  Matematyki

Mistrz Matematyki

Pod takim tytułem odbył się 18 kwietnia szkolny etap konkursu matematycznego dla klas trzecich. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów, którzy zmagali się z zadaniami matematycznymi. Najpierw uczestnicy konkursu wylosowali numerek i zasiedli na wybranym miejscu.Wszyscy radzili sobie z wykonywanymi zadaniami, a troje najlepszych uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów przeszło do kolejnego, miejsko- gminnego, etapu konkursu. Odbędzie się on 19 maja w SP w Kowalewie. Uczniowie , którzy przeszli na ten etap to: Beniamin Balcerek kl. IIIa, Aleksandra Zawistowska kl.IIIa, Jakub Pietrzak kl. IIIb.

Życzymy sukcesów na kolejnym etapie konkursu.

 

Tekst i zdjęcia: Maria Meller