Międzynarodowy Tydzień Mediacji

Międzynarodowy Tydzień Mediacji

W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października (czwartek)

Międzynarodowy Dzień Mediacji to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu świąt nietypowych, bowiem uświadamia ludzi, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej. Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia. Trudno ich uniknąć, chociaż wiele osób bardzo by chciało. Wywołują stres, często zostawiają rysę na naszym wizerunku. Dzięki mediacji można jednak ominąć naprawdę sporo niepotrzebnych nerwów i formalności. Jeśli obie strony są chętne do załagodzenia sporu, to sprawa wcale nie musi trafić do sądu. Mediacja to inaczej metoda rozwiązywania sporów, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne (rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem), sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego.

Jak wygląda przebieg mediacji?

Warunkiem mediacji jest zgoda obu stron, w innym przypadku jej wprowadzenie jest z oczywistych względów niemożliwe. Każda ze stron konfliktu może wnieść wniosek o przeprowadzenie mediacji zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu jak i na każdym etapie postępowania sądowego. Mediatora wybierają strony bądź wyznacza go sąd. Proces mediacji nie powinien być dłuższy niż trzy miesiące. Można go co prawda przedłużyć, ale jeśli obie strony są nastawione na jak najszybsze zakończenie sporu, nie powinno mieć to miejsca. Przebieg mediacji wygląda następująco: po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator uzgadnia ze stronami termin i miejsce spotkania. Następnie wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego. Mediacja jest poufna, a strony mogą zrezygnować z niej w każdej chwili. Jeśli sąd zatwierdzi ugodę, ma ona moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. W przypadku gdy nie udało się uzyskać porozumienia, wtedy obu stronom nie pozostaje nic innego, jak dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE W RAMACH OBCHODÓW  „MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI” w dniu 15 października 2020r.

oraz

„TYGODNIA MEDIACJI” w dniach 12 – 16 października 2020 r.

ZAPRASZA NA DYŻURY TELEFONICZNE (62) 580 12 05 :

12.X

13.X

14.X

15.X

16X

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Dyżur pracownika socjalnego –Marzena Tomczak

12:00-15:00

Poradnictwo specjalistyczne

12:00-15:00

Magdalena Kaczmarek

Grażyna Kułton

Sławomir Kupczyk

Angelina Wołowicz

Dyżur mediatora

Justyna Zawieja

12:00-15:00

Szkolenie

dla członków zespołu interdyscyplinarnego

9:00-14:00

Poradnictwo specjalistyczne

12:00-15:00

Alicja Rygiel

Lidia Ewiak

Maria Wojtaszek

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

12.X. 2020 (poniedziałek) godzina 15:00-18:00

15.X.2020 (czwartek) godzina 15:00-18:00

Dyżur telefoniczny (62) 580 12 05