Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Co to jest tolerancja?

– otwarcie na cudze myśli, poglądy, przekonania,

– przekonanie, że każdy ma dobre i mocne strony,

– umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych,

– dążenie do poznania innych ludzi, poglądów  i kultur,

– uznanie, że świat należy do wszystkich bez wyjątku.

https://youtu.be/BDqJzVE2e5Y