Mediacje w szkole- projekt !

Mediacje w szkole- projekt !

Projekt ten związany jest z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji. Wdrażany będzie na terenie ZSP nr 2 w Pleszewie od 15 października do 15 grudnia 2015 roku.
Wartością dodaną projektu będzie założenie koła mediatora, które powstanie na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie projektu. Zarówno nauczyciele jak i rodzice będą mogli skorzystać ze wsparcia w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych. Chcielibyśmy, by każda szkoła miała swojego lidera, który w razie potrzeby będzie wiedział jak sięgnąć po mediacyjny sposób pracy. Nasza szkoła może także stanowić neutralny grunt do przeprowadzenia mediacji, a jest to jeden z warunków jej powodzenia.
Koordynatorem i autorem projektu jest p. Romana Adamek- pedagog szkolny.