Mediacje w naszej szkole

Mediacje w naszej szkole

W ramach projektu  związanego z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji  w ZSP nr 2 w dniach 25, 26, 27 listopada odbyły się szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli. Mediacje rówieśnicze są jedną z form zapobiegania agresji, przemocy w szkole i placówkach oświatowych. Pomagają przygotować młodego człowieka do życia w społeczności szkolnej, w której szanuje się prawa drugiego człowieka, bez uciekania się do narzucania swoich poglądów, pomysłów, wartości. Dzięki wprowadzeniu mediacji w szkole, mamy możliwość przejść od metody rozwiązania konfliktu: wygrana- przegrana, winny – niewinny, do metody, gdzie obydwie strony wygrywają.

Szkolenie dla uczniów dotyczyło przede wszystkim: mediacji rówieśniczej, jako metody rozwiązywania konfliktów, dynamiki konfliktów, umiejętności kluczowych mediatora, etapów mediacji rówieśniczej oraz zaplecza mediatora. Nauczyciele również mieli okazję poznać mediacje rówieśniczą jako sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami.

Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie założenie koła mediatora.

 

Tekst: Romana Adamek, zdjęcia: Marzena Kłakulak-Kucała