„List do taty”- sukces naszej uczennicy Zofii Baran

„List do taty”- sukces naszej uczennicy Zofii Baran

Wystarczyło 300 słów prostych, ciekawych, miłych, ale też szczerych, którymi trzeba było opowiedzieć: Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?. Konkurs „List do Taty” skierowany był do uczniów klas czwartych i piątych. Organizowany przez senatorów we współpracy z Fundacją Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. 

 Do konkursu w etapie okręgowym zgłosiło się 18 szkół, z których przesłano 58 prac uczniów z IV i V klas. Za najlepszą pracę, która jednocześnie uzyskała maksymalną liczbę możliwych punktów i spełniła kryteria, Komisja Konkursowa uznała pracę Zofii Baran – uczennicy naszej szkoły. Nagrodę wręczył Zosi osobiście senator Janusz Pęcherz, który gościł w Pleszewskiej Dwójce i pogratulował jej zwycięstwa na szczeblu okręgowym. Uczennicom: Aleksandrze Wątor, Mai Kaniewskiej, Oliwii Włodarczyk i Oliwii Łaźnej, za udział w konkursie wręczył dyplomy i drobne upominki. Podziękował także nauczycielom Małgorzacie Michalskiej, Grzegorzowi Baranowi (tacie Zosi) i Pani Dyrektor Romanie Kaczmarek.

Wszyscy uczniowie otrzymują okolicznościowe dyplomy i symboliczne nagrody rzeczowe, zaś laureatka konkursu oprócz dyplomu i nagrody rzeczowej wyjedzie wraz z opiekunem (najlepiej ojcem) do Senatu RP na uroczystość ogłoszenia wyników etapu ogólnopolskiego, która odbędzie się najprawdopodobniej 25 listopada br. – informuje biuro senatora Janusza Pęcherza.

tekst i zdjęcia: Małgorzata Michalska