Lekcje wiedzy obywatelskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Lekcje wiedzy obywatelskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

17 lutego klasa IIc, a 21 lutego klasa IIa gimnazjum uczestniczyły w zajęciach realizowanych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Pomysł zrodził się podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, na których omawiano zagadnienia dotyczące działalności jednostki samorządu terytorialnego, jaką bezsprzecznie jest gmina. Uczniowie wraz z nauczycielem przedmiotu Grzegorzem Baranem podjęli decyzję, że udadzą się do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej urzędu, celem ustalenia terminów spotkań.

Po urzędzie miasta poszczególne klasy oprowadzali: IIc kierownik ww. wydziału pan Przemysław Marciniak, IIb rzecznik prasowy urzędu pani Anna Bogacz.

Uczniowie mieli możliwość poznania pracy urzędników realizujących zadania, wynikające z pracy w poszczególnych wydziałach. Jako nieliczni obejrzeli strych ratusza, który niebawem zostanie zaadoptowany na potrzeby pracy magistratu, mogli zobaczyć mechanizm zegara wskazującego czas na budynku od strony południowej.

Kolejną z atrakcji stanowił pobyt w sali posiedzeń, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej, uczniowie pleszewskiej „Dwójki” mieli okazję wcielić się w role radnych. Następnie spotkali się z zastępcą burmistrza panem Arkadiuszem Ptakiem, który zapoznał ich z historią ratusza, rynku oraz dziejowo uwarunkowaną zmianą nazw pleszewskich ulic. Piętro niżej młodzi obywatele odwiedzili Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew pana Mariana Adamka, któremu zadawali pytania związane z pełnioną przez niego funkcją. Zobaczyli także salę narad, mieszczącą się tuż przy gabinetach zastępców burmistrza. Na parterze, w sali ślubów, poznali statystyki prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

Wizyta na terenie urzędu stanowiła doskonałą lekcję związaną z działalnością samorządu na szczeblu najbliższym obywatelom.

 

7 

Uczniowie wraz z opiekunem dziękują wszystkim osobom pracującym na terenie ratusza, którzy poświęcili swój czas, dając możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy w szkole i przełożenia jej na realia pracy urzędu.

 

Zamieszczone zdjęcia dopełniają powyżej opisane wydarzenia.

 

Autorzy zdjęć: Partycja Frankiewicz, Filip Bartoszek, Grzegorz Baran