Lekcja w muzeum

Lekcja w muzeum

W marcu uczniowie klas VI na lekcjach wychowawczych i historii zgłębiali wiedzę o II wojnie światowej, poznając dzieje lokalne. Obejrzeli wystawę, przygotowaną przez Muzeum Regionalne w Pleszewie „ Zbrodnie niemieckie w latach 1939- 1945 na Ziemi Pleszewskiej”. W atmosferę tamtych wydarzeń wprowadził  uczniów pan Witold Hajdasz, który przedstawił najważniejsze fakty historyczne okresu wojennego w Pleszewie.  Opowiedział również o tym, jak wystawa powstała. Materiał historyczny prezentowany na wystawie pochodzi  głównie ze  zbiorów  Instytutu Pamięci Narodowej.

 

tekst: E.Peltz