Lekcja otwarta z przyrody

Lekcja otwarta z przyrody

3 listopada 2015 r. odbyła się w klasie Vb lekcja otwarta z przyrody na temat Krajobrazu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Lekcja prezentowała możliwości wykorzystania najnowszych technik komputerowych i  sprzętu multimedialnego posiadanego przez szkołę.  Uczniowie mogli samodzielnie  zdobywać  wiadomości przyrodnicze wykonując proste doświadczenia chemiczne i doskonalić  umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy informatycznej.  Celem lekcji było nie tylko zdobycie określonych umiejętności przyrodniczych, ale również umiejętne nakłonienie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, pobudzenie ich wyobraźni. Zajęcia rozwijały  zainteresowania uczniów. Zaproszeni rodzice oglądali zaangażowanie uczniów w czasie lekcji. Lekcja otwarta dostarczyła uczniom wiele wiedzy i praktycznych umiejętności.

tekst i zdjęcia: E. Kuczyńska