Lekcja otwarta w III b

Lekcja otwarta w III b

11 marca w sali gimnastycznej nauczycielka wychowania fizycznego – Danuta Tarasek przeprowadziła w kolejnej klasie – tym razem III b –  zajęcia otwarte dla rodziców i opiekunów.
Zajęcia otwarte w IIIb

Celem zajęć było zaprezentowanie umiejętności dzieci w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej połączone z instruktażem ćwiczeń.

Uczniowie z udziałem przybyłych dorosłych wykazali duże zaangażowanie i posiadane już umiejętności ruchowe.
Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania dla przybyłych gości  za poświęcony czas oraz zaangażowanie w działania dzieci.

Danuta Tarasek

 

Tekst i zdjęcia:  Danuta Tarasek