Lapbooki na lekcjach matematyki

Lapbooki na lekcjach matematyki

Nauczyciele matematyki p. Barbara Radomska i p. Marta Michalak zrealizowały na matematyce projekt „Lapbook matematyczny o czworokątach”

W ramach tego projektu zorganizowany został Konkurs na najpiękniejszy i najbardziej kreatywny lapbook.

Współorganizatorem tegoż konkursu była pani Małgorzata Michalska -opiekun SKO.

Lapbooki wykonane przez uczniów były bardzo dobrze zaprojektowane, zawierały zagadki, zadania i opisy własności czworokątów. W ten kreatywny i twórczy sposób uczniowie utrwalili wiadomości o czworokątach, które poznali podczas nauki zdalnej.

Członkowie komisji jednomyślnie wyłonili najbardziej kreatywny lapbook,  a jest to praca Agnieszki Derwich, uczennicy klasy 5b.

Lapbook  ma tytuł: O figurach na płaszczyźnie opowiadają bohaterowie książki” Porwanie Baltazara Gąbki”.

Pozostałe lappbooki