Kreatywne zadanie

Kreatywne zadanie

Gra planszowa na lekcji religii

Na przełomie kwietnia i maja br. uczniowie klas II gimnazjum wykonali na lekcji religii własnoręczną grę planszową z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Potrzebne pytania do gry zostały przygotowane od strony historycznej przez p. Patrycję  Wieruszewską, natomiast od strony teologicznej przez p. Annę Kościańską.

Następnie uczniowie na lekcjach religii wspólnie grali w grę planszową utrwalając wiadomości i doskonale przy tym się bawiąc. Poprzez kreatywne i pouczające ćwiczenie gimnazjaliści uczcili tę wspaniałą rocznicę.
tekst i zdjęcia: A. Kościńska