Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z  lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie 1-14 marca 2021 r. zajęcia dla uczniów klas I-III odbywają się w trybie stacjonarnym, natomiast klasy IV- VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.

Romana Kaczmarek

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2