Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Biorąc pod uwagę stabilizację sytuacji epidemicznej na terenie powiatu pleszewskiego, w trosce o obowiązki uczniowskie oraz wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców tracących możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego informuję, że jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, częściowo wracają do funkcjonowania:

od 16 czerwca 2020 r. – szkoły – wyłącznie na potrzeby egzaminu ósmoklasisty oraz przekazania świadectw szkolnych, zaświadczeń egzaminacyjnych lub ewentualnego zwrotu podręczników (zawsze na zasadach określonych przez Dyrektora danej szkoły),

od 29 czerwca 2020 r. przedszkola – wyznaczone do opieki wakacyjnej po aktualnej diagnozie potrzeb wyłącznie nad dziećmi rodziców pracujących (zgodnie z organizacją pracy określoną przez Dyrektora danego przedszkola).

Każde wejście oraz pobyt na terenie jednostki odbywać się będzie zgodnie z przyjętymi procedurami, opublikowanymi na ich stronach internetowych. Zajęcia w formie zdalnej oraz konsultacje odbywać się będą na dotychczasowych zasadach.

Korzystając z okazji dziękuję Państwu za pełne wykorzystanie narzędzi, którymi dysponują nasze jednostki. Szkolny dziennik elektroniczny Vulcan, aplikacja 4Parents w największych przedszkolach znacznie ułatwiły kontakt na linii Uczeń – Rodzic – Nauczyciel – Dyrektor i pokazały, że warto w nie, dla Państwa, inwestować.