Lekcja WF z Klasą w III b

 

W ramach realizacji zadania: „Wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” w klasie III b nauczycielka wychowania fizycznego Ilona Krawczyk przeprowadziła lekcję z gimnastyki. Po uzgodnieniu z wychowawcą klasy zrealizowała temat: „Uczymy się przewrotu w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego”. Do pomocy w realizacji tej lekcji zgłosiło się dwóch uczniów: Adrian i Kamil z klasy VI a. Formą jaką zastosowali prowadzący była praca w grupach z zadaniem dodatkowym. Uczniowie klasy III b wykonywali wszystkie zadania z wielkim zaangażowaniem 🙂  Adrian i Kamil swoje zadanie wykonali wzorowo 🙂  Po lekcji, wychowawca klasy pani Maria Meller, słyszała komentarze swoich uczniów: „Dzisiaj było fajnie”. Takie słowa świadczą o zadowoleniu dzieci. Warto więc wprowadzać zmiany po to, by usłyszeć pozytywne opinie 🙂 Więcej informacji na blogu WF z Klasą.

Gimnastyka w  III b  SP – „WF z Klasą”

Tekst i zdjęcia : Ilona Krawczyk, Elżbieta Kłakulak

APEL SPORTOWY

20 listopada 2015 r. w auli szkolnej odbył się Apel Sportowy.  Był to apel podsumowujący Szkolną Olimpiadę Sportową oraz osiągnięcia uczniów w teście sprawdzającym wiedzę z edukacji zdrowotnej. Najlepsi sportowcy oraz uczestnicy testu wiedzy z edukacji zdrowotnej zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Dyplomy i upominki wręczała pani dyrektor Romana Kaczmarek oraz nauczycielki wychowania fizycznego.

Tekst i zdjęcia: Ilona Krawczyk, Elżbieta Kłakulak

Apel Sportowy