Kółko biologiczne – nauka przez doświadczenia

Kółko biologiczne – nauka przez doświadczenia

Zajęcia badawczo- laboratoryjne w Pleszewskiej Dwójce odbywają się cyklicznie
i ukierunkowane są na rozwój zainteresowań przyrodniczych. Program zajęć ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia zawierają poszerzone treści zgodne z podstawą programową nauczania biologii, chemii w szkole podstawowej.
Dziś uczniowie klas VII wykrywali tłuszcze w produktach żywnościowy.