„Klasa” – program stypendialny Fundacji BNP Paribas dla ósmoklasistów. Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2020r.

„Klasa” – program stypendialny Fundacji BNP Paribas dla ósmoklasistów. Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2020r.

Rekrutacja trwa tylko do 30 czerwca 2020 roku.
„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.
Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.
Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:
  • pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
  • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
  • dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),
  • mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
  • otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.
Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.
W razie pytań zachęcamy kontaktu przez skrzynkę  klasa@bnpparibas.pl lub pod nr telefonu  +48 22 56 21 902.