Język migowy

Język migowy

Dzieci z grupy „Żonkile” Przedszkola „Słonecznego” w Pleszewie uczyły się języka migowego. Zajęcia te zostały zorganizowane przez p. M. Łyskawkę i ucznia klasy 1a   Mateusza Gościniaka.

To była wspaniała lekcja tolerancji i akceptacji „inności” w ich życiu. Zajęcia  okazały się nie tylko świetną zabawą dla dzieci, ale przede wszystkim stały się okazją do poznania innych sposobów mówienia i porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwieniu ich na drugiego człowieka. Dzieci poznały proste elementy języka migowego, takie jak: niektóre litery,  nazwy zwierząt oraz zwroty grzecznościowe.

Dzięki tym zajęciom dzieci przekonały się, że  można porozumiewać się bez słów, tylko za pomocą gestów i znaków wykonywanych rękoma. Część z dzieci po powrocie do domu urządziła dla swoich rodziców i rodzeństwa własny pokaz języka migowego.
Ucząc dziecko od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych,  rozwijamy jego umiejętności społeczne, a tym samym poszerzamy jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia.

 

tekst i zdjęcia: Marta  Łyskawka