Jesteśmy już uczniami!

Jesteśmy już uczniami!

Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w życiu każdego pierwszaka. Uroczystość ta na stałe weszła do kalendarium naszej szkoły, której patronką jest Królowa Jadwiga. Odbyła się ona 18 października 2016r. Uczniowie kl. I a i I b z wychowawczyniami i rodzicami zgromadzili się w holu szkoły, a następnie w orszaku królowej przeszli pod tablicę patronki i złożyli symboliczną wiązankę kwiatów. Następnie dzieci udały się do auli, gdzie miała miejsce część artystyczna. Pierwszoklasiści prezentowali wiersze oraz piosenki, aby móc być pasowanym na ucznia. Najważniejszym momentem było złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pani dyrektor dokonała aktu pasowania, a uczniowie otrzymywali dyplomy oraz list- prośbę do swoich rodziców. Następnie uczniowie przeszli do swoich klas i tam zostały im wręczone szkolne mundurki i słodkie upominki przygotowane przez rodziców. Kulminacyjnym punktem uroczystości były wspólne zdjęcia pamiątkowe.

 

Tekst: M.Meller, A.Wolff;    zdjęcia: mama Nikodema Pierzchlewicza