JESIENNA OLIMPIADA SPORTOWA KLAS DRUGICH I TRZECICH

JESIENNA OLIMPIADA SPORTOWA KLAS DRUGICH I TRZECICH

Listopadowe dni wcale nie muszą być szare i ponure, o czym przekonali się uczniowie klas młodszych!

Już po raz kolejny, we wtorek, 24 listopada, to właśnie dla nich została zorganizowana „Jesienna Olimpiada Sportowa”, która na stałe wpisała się w nasz szkolny kalendarz. Jest ona pomysłem na to, jak można dobrze bawić się razem, a jednocześnie uczyć się współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji, wzajemnej pomocy, poczucia sukcesu, ale też porażki, bo przecież nie zawsze udaje się każdemu wygrywać.

Konkurencje zostały tak zaplanowane, aby mogli w nich wziąć udział wszyscy uczniowie z danej klasy. W krótkiej sondzie przeprowadzonej następnego dnia uczniowie wskazali te konkurencje, które najbardziej im się podobały. Na pierwszych miejscach znalazły się „Jesienne porządki”, „Ślimaki”, „Celny rzut”, „Zwijanka”i „Sztafeta z pałeczkami”.

„Zwijanka” zachęciła również wychowawczynie klas, które przy gromkim dopingu dzieci spróbowały swoich sił!

Duże zainteresowanie wzbudziła także „aerobikowa rozgrzewka”. Ćwiczenia wcale nie były takie łatwe, a p. Agnieszka nikomu nie dawała taryfy ulgowej. Wszyscy jednak bardzo się starali , bo w sporcie ważne jest przecież pokonywanie samego siebie.

Na zakończenie każda z klas otrzymała pamiątkowe dyplom za sportową rywalizację, dopingowanie koleżanek i kolegów oraz stosowanie zasad fair play.

Olimpiadę przygotowały i przeprowadziły p. E. Janowska, A. Korach i J. Nowacka.

Dyplomy opracowała p. H. Kocerka.

Tekst: Jolanta Nowacka, zdjęcia: Marzena Kłakulak – Kucała