Jedyni z powiatu pleszewskiego!

Jedyni z powiatu pleszewskiego!

Poetycki sukces uczniów naszej szkoły.

Tomasz Góral, Jakub Urbaniak oraz Mikołaj Goliński zostali laureatami III edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego dla uczniów klas IV-VI z terenu województwa wielkopolskiego.Konkurs pt. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – ptaki wielkopolskich parków krajobrazowych” zorganizowany został przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu.Trwał od kwietnia do czerwca 2015 roku, ale jego rozstrzygnięcie nastąpiło 7 września bieżącego roku. Chłopcy, wówczas uczniowie klas: VId i Vc, są autorami wierszy, które zdobyły uznanie komisji konkursowej. Możemy mówić o ogromnym sukcesie, ponieważ utwory poetyckie naszych uczniów zostały wyłonione spośród 176 dopuszczonych do konkursu wierszy.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

http://zpkww.pl/zalaczniki/wyniki_iii_edycji_konkursu_przyrodnicze_rymowanie_ptaki_2015.pdf

http://zpkww.pl/konkursy.php?a=2

 

Katarzyna Marcinkowska