Innowacyjnie

Innowacyjnie

Z przyjemnością informujemy całą społeczność szkolną o wdrożonych do realizacji, a zgłoszonych wcześniej  w Kuratorium Oświaty w Poznaniu INNOWACJACH PEDAGOGICZNYCH .

W bieżącym roku szkolnym, w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie,  realizujemy:

  1. Innowację programową pt. „Ja i moje emocje” autorstwa p. Marzeny Kłakulak -Kucały, a realizowaną przez niemal wszystkie klasy I-III. Program ma na celu przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, w konfrontacji z coraz trudniejszymi zadaniami i oczekiwaniami społecznymi.
  2. Innowację metodyczną pt. ” Mali przyrodnicy- badam, obserwuję” autorstwa p. Eweliny Kuczyńskiej, p. Agnieszki Wolińskiej oraz p.Pauliny Dziatkiewicz – Kuczkowskiej, a realizowaną w klasach IV przez wszystkich nauczycieli przyrody szkoły podstawowej.  Program ma na celu rozbudzenie u uczniów zainteresowań przyrodniczych oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i obserwacji zjawisk przyrodniczych. Priorytetem nauczycielek jest praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej, poszanowanie przez uczniów przyrody, wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej, a także kształtowanie takich cech jak: dociekliwość i rzetelność.

Obie innowacje cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci.

Więcej informacji na www.kopoznan.pl

 

Izabela Świątek