Innowacja w klasie IIIa „Czytamy z klasą. Lekturki spod chmurki”

Innowacja w klasie IIIa „Czytamy z klasą. Lekturki spod chmurki”

Innowacja opiera się zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Projekt składać się będzie z trzech modułów:

I MODUŁ MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

III MODUŁ MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

W każdym z modułów klasa wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona zadania polonistyczne i przyrodnicze.