Informacja dla uczniów klas IV- VIII

  1. Wchodzicie do wyznaczonych budynków w maseczce.
  2. Dezynfekujecie ręce.
  3. Maseczkę ściągacie w przydzielonej klasie
  4. Wychodząc z klasy do toalety na przerwę, do pracowni chemicznej, informatycznej lub na wychowanie fizyczne zakładacie maseczkę.
  5. Pamiętajcie o częstym myciu i dezynfekowaniu rąk.
  6. Nie wymieniajcie się żadnymi rzeczami, jedzeniem, piciem z kolegami i koleżankami.
  7. Stosujcie się do bieżących wskazówek i zaleceń nauczycieli i pracowników szkoły.

Na boiskach szkolnych nie obowiązuje noszenie maseczek