Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców

Od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania. Przepisy prawa nie pozwalają dyrektorowi szkoły na pozyskanie informacji, kto z grona pedagogicznego nie przystępuje do strajku. O tym, ile osób zgłosi się do pracy będzie wiadome w dniu protestu.

W związku z powyższym wskazuję Państwu miejsca opieki zorganizowane przez organ prowadzący.

Z poważaniem

Romana Kaczmarek

Dyrektor ZSP nr 2