Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo

Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa dzieci i zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów informuję, że w dniach 12 i 13 marca 2020 roku dla uczniów, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu
nauczyciele zapewniają zgodne z planem zajęcia opiekuńcze. Szkoła zapewnia dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających z Brzezia oraz ciepły posiłek dla dzieci korzystających z obiadów, a przebywających w szkole.

Od 16 marca 2020 roku do 25 marca 2020 włącznie zawiesza się zajęcia dydaktyczno – opiekuńcze w szkole. Szkoła będzie zamknięta.

Proszę przypominać dzieciom o częstym myciu rąk i niewychodzeniu z domu bez wyraźnej potrzeby.

Bieżące informacje przekażemy przez stronę internetową i e dziennik.

Z poważaniem

Roma Kaczmarek

dyrektor ZSP nr 2