„I’m proud to be Polish” – projekt pt. „100 kartek na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

„I’m proud to be Polish” – projekt pt. „100 kartek na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

„I’m proud to be Polish” – projekt pt. „100 kartek na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie językowo- plastyczno- geograficznym, którego głównym celem było promowanie postawy patriotycznej na lekcjach języków obcych. Ponadto, dzieci i młodzież miała okazję połączyć naukę języka angielskiego i niemieckiego z innymi przedmiotami szkolnymi: plastyką i geografią. Uczniowie samodzielnie wykonywali dowolną techniką kartkę pocztową przedstawiającą miasto Pleszew (dozwolone było również wykorzystanie „gotowych” kartek zakupionych na poczcie). Następnie, na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego pisali na swoich pocztówkach pozdrowienia z Pleszewa w języku obcym, z obowiązkowym dopiskiem: „I’m proud to be Polish” lub „Ich bin stolz, ein Pole zu sein”(„Jestem dumny, że jestem Polakiem”). Ostatnim etapem projektu było wykonanie gazetki przedstawiającej kartki nadesłane z innych szkół, jednak wcześniej uczniowie musieli zlokalizować na mapie Polski miejscowości, z których nadesłano pocztówki, doskonaląc w ten sposób swoje umiejętności geograficzne i orientację na mapie. W projekcie, razem z naszą szkołą, wzięło udział 20 innych szkół z całej Polski. Zgłoszone szkoły wysyłały do siebie nawzajem kartki pocztowe (po 5 kartek do każdej szkoły) tak, aby wszyscy wysłali i otrzymali po 100 kartek z pozdrowieniami w języku angielskim i niemieckim.

Tekst i zdjęcia: szkolny koordynator projektu Katarzyna Lewicz, we współpracy z p. Karoliną Tyrakowską