III a w bibliotece

III a w bibliotece

W dniu 2 marca uczniowie klasy III a uczestniczyli w Bibliotece Publicznej w zajęciach w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzieci wypowiadały się na temat znanych im źródeł informacji, wykonywały zadania na tablicy interaktywnej i pracowały w grupach tworząc mapę ze źródłami informacji. Zajęcia były przydatne, ponieważ dotyczyły zasad bezpieczeństwa w sieci.