IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie, w którym zachęcaliśmy,
aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe i zastąpić je tradycyjną kartką z życzeniami. Mimo pandemii i zdalnego nauczania, udało się po części zrealizować projekt. Kartki do wypełnienia zostały nam przysłane przez Fundację
„Dbam o Mój Zasięg”, która jest organizatorem akcji, a następnie rozdane dzieciom. Wielu n-li pomogło w realizacji kampanii. Włączyła się w to przedsięwzięcie świetlica szkolna, klasa 2c wraz z wychowawczynią, szkolni wolontariusze, członkowie SKO oraz rodzice.
Celem  kampanii było zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, osobach samotnych, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Wypełnione kartki uczniowie wysyłali
do n-li emerytów, urzędów, osób samotnych. Mamy nadzieję, że będą miłym przeżyciem dla adresatów wypisanych przez nas kartek i na długo pozostaną w naszej pamięci. 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim za włączenie się w tą niezwykłą akcję.

Koordynator projektu
Małgorzata Michalska
SKO Pleszewska Dwójka