WYWIADÓWKI

WYWIADÓWKI

KLASA

DATA GODZINA

SALA

SZKOŁA PODSTAWOWA

IVA

26.01.2017 16.30 10.III

IVB

 26.01.2017

17.00

5.II
IVC 25.01.2017

17.00

 świetlica szkolna
VA 26.01.2017 16.30

6.III

VB

26.01.2017 16.30 12.III

VC

26.01.2017 16.30 7.III

VIA

25.01.2017 17.00

8.III

VIB 25.01.2017 17.00

5.II

VIC 25.01.2017 17.00

9.III

VID

25.01.2017

26.01.2017

14.30-16.30 (zebranie indywidualne)

16.00-18.00 (zebranie indywidualne)

5.III

GIMNAZJUM

Spotkania  z rodzicami uczniów klas I odbyły się w grudniu.

IIA

26.01.2017 17.00 7.II

IIB

25.01.2017 17.00 3.II
IIC 24.01.2017 16.00-20.00   (zebranie indywidualne)

10.II

IIIA

24.01.2017 godzina 17.00 w auli,

później spotkanie z wychowawcą w klasach

2.II
IIIB 24.01.2017

5.II

IIIC 24.01.2017

9.II