Harmonogram wypożyczeń książek w bibliotece szkolnej – II półrocze

Harmonogram wypożyczeń książek w bibliotece szkolnej – II półrocze

1 tydzień

GODZINY/PRZERWY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

I ZMIANA

9.00-9.15 I A I A I A I A I A
9.15.-9.30 IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB
9.55-10.10 IB IB IB IB IB
10.15-10.30 IIB IIB IIB IIB IIB
10.30-10.45 IIC IIC IIC IIC IIC
10.50-11.05 IIIA IIIA IIIA IIIA IIIA

II ZMIANA

14.05-14.20 IIA IIA IIA IIA IIA
14.20-14.35 IIIC IIIC IIIC IIIC IIIC

2 tydzień

GODZINY/PRZERWY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

I ZMIANA

9.00-9.15 IIIC IIIC IIIC IIIC IIIC
9.15.-9.30 IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB
9.55-10.10 IB IB IB IB IB
10.15-10.30 IIB IIB IIB IIB IIB
10.30-10.45 IIA IIA IIA IIA IIA

II ZMIANA

14.05-14.20 IA IA IA IA IA
14.20-14.35 IIC IIC IIC IIC IIC
14.35-14.50 IIIA IIIA IIIA IIIA IIIA

Ze względu na nauczanie zdalne w klasach IV-VIII wypożyczenia dla tych klas odbywają się według ustalonych wcześniej zasad.