Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI

14 – 15 LISTOPADA 2023r.

DATA

GODZINA

SALA

KLASA

WYCHOWAWCA

WTOREK 14.11.2023

14.11.23r

15.30

8I

1a

Jolanta Nowacka

14.11.23r

16.00

7 I

1c

Małgorzata Kulza – Kupajska

14.11.23r

15:30

3I

2a

Woldańska Paulina

14.11.23r

15.30

5I

2b

Kinga Adaszak

14.11.23r

15:00

Sala 2 I / Aula

3a

Gluba Magdalena

14.11.23r

15.30

aula, sala2I

3b

Renata Frąszczak

14.11.23r

15:30

aula/4I

3c

Przybylska Natalia

14.11.23r

15:30

Aula/sala 3III

4a

Sylwia Melka-Kaska

14.11.23r

15:30

aula + sala nr 9III

4b

Kamila Hypka-Garsztka

14.11.23r

indywidualne

od 15.00 do 16:30

8 III

5b

Apolonia Kałużna – Ulbrych

14.11.23r

indywidualne od 15.00 – 16.00

sala 4 III

6a

Beata Tomczak

14.11.23r

Indywidualne od 14:30 do 16.00

11 III

7c

Mądrecka-Gembalska Ewa

ŚRODA 15.11.2023

15.11.23r.

16.00

9 I

1b

Ewa Borkowska

15.11.23r.

indywidualne

5 I

2c

Ewelina Kuczyńska

15.11.23r.

Indywidualne od 16:00 – 17:00

8 III

5b

Apolonia Kałużna – Ulbrych

15.11.23r.

Indywidualne od 15:00

10 III

5c

Michalska Małgorzata

15.11.23r.

indywidualne

5 III

6b

Warszowska-Ptak Magdalena

15.11.23r.

15:30

Aula / 7 III

6c

Michalak Marta

15.11.23r.

15:30

Aula / 12 III

7a

Marcinkowska Katarzyna

15.11.23r.

15:30

Aula / 5 II

7b

Wolińska Agnieszka

15.11.23r.

15:30

Aula / 7 II

7d

Kłakulak Elżbieta

15.11.23r.

15:30

Aula / 2 II

8a

Lewicz Katarzyna

15.11.23r.

15:30

Aula / 9 II

8b

Krawczyk Ilona

15.11.23r.

15:30

6 III

5a

Ratajczak Aldona