W naszej szkole drugi rok przeprowadzana jest innowacja –  „ Gimnastyka korekcyjna na lekcjach wychowania fizycznego w klasach  IV, V i VI szkoły podstawowej”. Głównym celem w/w innowacji  są działania profilaktyczne  przeciwdziałające powstaniu wad  postawy oraz korygowanie istniejących  już zaburzeń statyki ciała. Innowacja  realizowana jest podczas lekcji wychowania fizycznego, ćwiczenia korekcyjne są wprowadzane w rozgrzewce oraz w końcowej części lekcji. Dodatkowo  uczniowie klas IV biorą udział  w zajęciach na basenie, co również nie jest bez znaczenia
w korygowaniu wad postawy.

Tekst i zdjęcia: Danuta Tarasek