Europejski Dzień Języków w naszej szkole

Europejski Dzień Języków w naszej szkole

26 września jest dniem szczególnym dla nauczycieli języka angielskiego i języka niemieckiego. W 2001 roku Rada Europy ogłosiła dzień 26 września Europejskim Dniem Języków. Celem tej inicjatywy jest ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków obcych.

W tym roku po raz kolejny postanowiliśmy w naszej szkole w sposób szczególny obchodzić ten dzień. Chcemy pokazać, jak trudno jest podróżować po świecie nie znając języków, a przy tej okazji podkreślić ważność nauki języka angielskiego i języka niemieckiego.

Na progu nowego roku szkolnego chcemy zachęcić was do wytrwałej i systematycznej nauki języków.