Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Dnia 19 października obchodziliśmy

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Z tej okazji  powtórzyliśmy uczniom naszej szkoły zasady obowiązujące podczas udzielania pierwszej pomocy w szczególnych przypadkach. Uczniowie oprócz części teoretycznej, powtórzyli czynności praktyczne, ratujące życie osobie potrzebującej pomocy. Zajęcia prowadziły panie: Monika Adamska i Dorota Gorzaniak.

 

Tekst  Ilona Krawczyk, zdjęcia: Sebastina Richter, Monika Adamska, Ilona Krawczyk