Eliminacje do VII edycji Talent Show!

Eliminacje do VII edycji Talent Show!

  Regulamin eliminacji międzyszkolnego konkursu „Talent Show”

 

1. Organizator konkursu:

Młodzieżowa Rada Miejska Pleszewa pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

2. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności i zainteresowań młodzieży szkolnej,
 • pobudzanie twórczego myślenia i kreatywności,
 • wspieranie uczniów uzdolnionych,
 • integracja młodzieży z pleszewskich szkół.

4. Organizacja konkursu:

Eliminacje rozpoczną się 30 kwietnia 2015 roku w pleszewskim kinie „Hel” przy ul. Poznańskiej 36 o godzinie 12.00,

Etap finałowy konkursu przeprowadzony zostanie na pleszewskim Rynku podczas Dni Pleszewa.

5. Forma konkursu:

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapewnienia sobie akcesoriów potrzebnych do swojego występu (instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy itp.)

W tej części uczestnicy zobowiązani są przygotować 5 – minutowy pokaz posiadanego przez siebie talentu.

6. Komisja konkursowa

Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatorów.

7. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę:

  • pomysłowość,
  • różnorodność prezentowanych form,
  • sposób prezentacji,
  • umiejętności.

ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA EFEKTÓW SPECJALNYCH (SZTUCZNYCH OGNI, PETARD, ITP.) MOGĄCYCH ZAGROZIĆ ZDROWIU LUB ŻYCIU UCZESTNIKÓW KONKURSU!

Zgłoszenia należy dostarczyć w wersji papierowej

do Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie,

ul. Ogrodowa 2 do Sekretariatu

do dnia 17 kwietnia 2015r.

 

8. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w konkursie wyłącznie pod opieką osób starszych.

9. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć załącznik z podkładem muzycznym wraz ze zgłoszeniem do 17 kwietnia 2015 r.

 

 

Pobierz kartę zgłoszenia:

karta_zgloszenia_Talent_Show