Ważne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Ważne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Organizacja egzaminów ósmoklasisty OKE 2019/2020

 

Drodzy Uczniowie,

Pamiętajcie zabrać na egzamin  legitymację, własne przybory do pisania ( w kolorze czarnym, ale nie mogą to być długopisy zmazywalne), linijkę na matematykę, małą butelkę wody i maseczkę lub przyłbicę. Telefony komórkowe i zegarki zostawcie  w domu.

Ważne terminy:

Harmonogram egzaminu:

termin główny termin dodatkowy
język polski 16 czerwca 2020 r. godz. 9.00 7 lipca 2020 r. godz. 9.00
matematyka 17 czerwca  2020 r. godz. 9.00 8 lipca 2020 r. godz. 9.00
język obcy nowożytny 18 czerwca 2020 r.  godz. 9.00 9 lipca 2020 r. godz. 9.00

 

Czas trwania egzaminu

język polski 120 minut*
matematyka 100 minut*
język obcy nowożytny 90 minut*

 

* czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 31 lipca 2020 r.

Jeszcze raz przypominamy o przestrzeganiu poniższych wytycznych.