Edukacja regionalna w muzeum

Edukacja regionalna w muzeum

W marcu uczniowie klas I a, b i II b, c obejrzeli wystawę, przygotowaną przez Muzeum Regionalne w Pleszewie „ Zbrodnie niemieckie w latach 1939- 1945 na Ziemi Pleszewskiej”. W atmosferę tamtych wydarzeń wprowadził  uczniów pan Witold Hajdasz, który przedstawił najważniejsze fakty historyczne okresu wojennego w Pleszewie.  Opowiedział również o tym, jak wystawa powstała, o poszukiwaniu  materiału historycznego w oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej  w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu.

 

tekst: E. Peltz