Dzień Ziemi z wizytą w oczyszczalni ścieków

Dzień Ziemi z wizytą w oczyszczalni ścieków

Dzień Ziemi z wizytą w oczyszczalni ścieków.

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Dzień ten to okazja nie tylko do prac porządkowych, lecz również do poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

Uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej mieli okazję przyjrzeć się pracom prowadzonym na oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące. Podczas wycieczki uczniowie zapoznali się z technologią oczyszczania ścieków. Oprowadzono ich po pomieszczeniach zakładu mających wpływ na technologię oczyszczania. Po obejrzeniu części mechaniczno – biologicznej oczyszczalni uczniowie przeszli do dyspozytorni, z której steruje się pracą urządzeń. Dzieci miały również okazję zobaczyć zdjęcia osadu czynnego – mikroorganizmów odpowiedzialnych za oczyszczanie ścieków pod mikroskopem.

Dzięki tej wizycie uczniowie uzmysłowili sobie ile wysiłku trzeba włożyć w oczyszczanie ścieków i jak ważny jest to proces.

 

Napisała Karolina Michlicka