Dzień Świadomości Autyzmu

Dzień Świadomości Autyzmu

Kwiecień to miesiąc zarezerwowany dla propagowania wiedzy na temat autyzmu, a kolor niebieski to jego znak rozpoznawczy i nieodłączny towarzysz kampanii, który jest symbolem nadziei. 5 kwietnia w ZSP Nr 2 w Pleszewie rozpoczęły się obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pod hasłem: Poznaj, Zrozum, Pomóż. W geście solidarności i wsparcia osób z autyzmem w naszej szkole również nie zabrakło niebieskich akcentów i symboli autyzmu. Jednak to nie symbole są najważniejsze. W „Pleszewskiej Dwójce” uczniowie na co dzień okazują swoje wsparcie, akceptację i zrozumienie uczniom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z którymi chodzą do klasy. Jest to wspaniała lekcja postawy empatycznej, podczas której uczniowie uczą się reagowania w sytuacjach trudnych, jak również mają możliwość wykazać się postawą tolerancji. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli film wprowadzający do tematyki autyzmu oraz wykonali kilka ćwiczeń sensorycznych , które pozwoliły im choć na chwile wejść w rolę osoby z zaburzeniami autystycznymi. Wszystkie podjęte w tym dniu działania miały na celu podniesienie świadomości na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy osób z autyzmem. W ten sposób daliśmy znak, że społeczność ZSP Nr 2 w Pleszewie ROZUMIE, AKCEPTUJE i JEDNOCZY się z osobami z autyzmem.

Koordynatorami działań byli: pedagog szkolny – Romana Adamek oraz Marta Łyskawka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.