Dzień liczby Pi

Dzień liczby Pi

Co roku 14 marca świętujemy Dzień Liczby Pi. Liczba Pi związana jest z okręgiem i kołem.Już w czasach starożytnych zauważono, że stosunek długości okręgu do długości średnicy jest dla wszystkich okręgów tą samą liczbą. Liczbę tę oznaczamy grecką literą π. Ta liczba jest niekończącym się ułamkiem. Jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe.

W tym dniu na lekcjach matematyki uczniowie naszej szkoły mieli świetną zabawę z tą liczbą:
– układali puzzle,
– poznali wiersz Wisławy Szymborskiej “Podziwu godna liczba Pi…” oraz różne pi-ematy,
– wysłuchali brzmienie liczby Pi wykonane na fortepianie,
– wysłuchali piosenki, która jest pomocna w nauce pierwszych stu cyfr w języku angielskim.

tekst i zdjęcia: S. Melka-Kaska