Zobacz:

http://www.koweziu.edu.pl/strony-statyczne/poradnictwo-zawodowe

 

List otwarty do Rodziców

Drodzy Rodzice uczniów klas VIII

              Już niedługo Wasze dzieci zakończą edukację podstawową, obowiązkową i ściśle określoną jako szkoła podstawowa. Teraz czeka ich pierwszy, prawdziwie dorosły, samodzielny wybór szkoły.  Niestety wielu ucieka od tego tematu, „ ma jeszcze czas”.
Może Wasze dzieci boją się, nie wierzą w swoje możliwości i potrzebują Waszej pomocy?!
Wybór szkoły zawodowej lub średniej to pierwszy poważny krok w dorosłość, potrzeba określenia celu i swojego miejsca w przyszłości. Zawsze to jest trudny moment w życiu młodego człowieka.

Każdy z nas, przypominając sobie ten okres, miał dylematy i trudności w podjęciu decyzji,w której szkole dalej się uczyć i jaki wybrać zawód? Czy wybraliśmy dobrze? Czy teraz coś byśmy zmienili? Jeżeli tak, to dlaczego i co należało przemyśleć? Oczywiście rzeczywistość na rynku pracy, forma przygotowania i uczenia się dzisiaj jest zupełnie inna. Ale ww. pytania są zawsze aktualne i zawsze mogą pomóc zwrócić uwagę Naszych dzieci na pewne zagadnienia, problemy i efekty działań, które nie zawsze są zaplanowane albo oczekiwane.

Przede wszystkim rozmawiajcie z Nimi! Wspominajcie i opowiadajcie o swojej pracy, trudnościach i satysfakcjach. Zapraszajcie i zachęcajcie Wasze dzieci do rozmów z wujkami i ciociami. Czasami wydaje się, że to nic nie daje i nie jest ważne,  ale to Wasze dzieci dokonają wyboru.  Może coś w opowieściach ludzi dorosłych i z ich doświadczenia zwróci ich uwagę, nasunie myśl, nakierujew dobrą stronę?

Nie możecie Państwo za nich decydować ! Ale możecie podpowiedzieć,  porozmawiać
i zmobilizować, aby temat wyboru szkoły i zawodu był często poruszany, aby dzieciaki w wolnej chwili przeglądały strony internetowe z ofertami szkół  w rejonie.

Życzę powodzenia i satysfakcji,  bo w każdej rozmowie poznajemy Nasze dziecko lepiej
i widzimy Ich ogromny potencjał, możliwości. Pozwólmy Im dokonywać wyboru i ponosić jego konsekwencje. Wkraczają w dorosłość.

 

Doradca zawodowy R. Adamek