Dofinansowanie podręczników.

Dofinansowanie podręczników.

W związku z Zarządzeniem nr 79/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.07.2015r. informuję,
że do 11 września 2015 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

W roku szkolnym 2015/2016 dofinansowaniem objęci są uczniowie klas III szkoły podstawowej oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualnym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi).

Treść rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. z 2015 poz. 938 z 23.06.2015r.

 

Wnioski dostępne będą od 1 września u pedagoga.